Loading...
Dịch vụ kho bãi và phân phối hàng
Dịch vụ kho bãi và phân phối hàng

BSL cung cấp các dịch vụ bổ trợ hoạt động quản trị logistics như dịch vụ kho hải quan để đáp ứng nhu cầu lưu kho ngày càng cao của khách hàng và phân phối hàng hóa đến khách hàng cuối cùng tại các kho ICD Transimex, cảng Cát Lái, cảng Hiệp Phước, cảng Tân Thuận và cảng Tân Thuận 2.