Loading...

Chứng nhận thành viên WCA

Ngôi Sao Xanh vinh dự là thành viên chính thức của Liên minh hàng hóa thế giới - World Cargo Alliance (WCA)

Chứng nhận thành viên WCA

WCA (Liên minh hàng hóa thế giới – World Cargo Alliance) là mạng lưới các nhà vận tải hàng hóa độc lập lớn nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới với hơn 7141 văn phòng thành viên ở 193 nước trên toàn thế giới. Liên minh cam kết chia sẻ tài nguyên, cho phép tất cả các công ty giao nhận hàng hóa trên thế giới giúp đỡ lẫn nhau trên một nền tảng, cung cấp cho mỗi thành viên khả năng liên hệ với các đối tác vận chuyển cùng network từ mọi nơi trên thế giới. Hiện nay, WCA có hơn 10.832 thành viên trên khắp thế giới. 

Tháng 4/2022, Ngôi Sao Xanh được công nhận trở thành Thành viên chính thức của Liên minh hàng hóa thế giới - World Cargo Alliance (WCA), đánh dấu sự toàn cầu hóa, mở rộng thị trường logistics trên toàn thế giới. Với sự gia nhập này đã mở ra nhiều cơ hội cho Ngôi Sao Xanh phát triển hệ thống đại lý hàng hóa toàn cầu, chất lượng dịch vụ được nâng cao để mang lại nhiều giá trị cho khách hàng.