Loading...

Vận tải đường thủy nội địa

BSL cung cấp dịch vụ cận chuyển từ cảng sông, nhà máy ra các nơi tập kết hàng, cảng biển nội địa, cảng biển quốc tế cho các chuyến hàng nông sản (gạo, sắn lát, bột mì,…), khoáng sản (cát, đá, than đá,…). Các chế phẩm (thanh mùn cưa, vỏ, chỉ xơ dừa, xi măng,…).
Yêu cầu dịch vụ
Vận tải đường thủy nội địa
Vận tải đường thủy nội địa

Với điều kiện tự nhiên hệ thống sông ngòi chằn chịt cũng như nhu cầu vận tải hàng hóa thủy nội địa các vùng lân cận đang ngày tăng song song với vận tải biển quốc tế. BSL hiện đang khai thác cả dịch vụ vận tải hàng hóa thủy nội địa và quốc tế giữa Việt Nam và 3 nước láng giềng Campuchia, Lào và Trung Quốc.

BSL cung cấp dịch vụ cận chuyển từ cảng sông, nhà máy ra các nơi tập kết hàng, cảng biển nội địa, cảng biển quốc tế cho các chuyến hàng nông sản (gạo, sắn lát, bột mì,…), khoáng sản (cát, đá, than đá,…). Các chế phẩm (thanh mùn cưa, vỏ, chỉ xơ dừa, xi măng,…).

Tùy theo nhu cầu thực tế của khách hàng, BSL có thể cung cấp thêm dịch vụ vận tỉa đa phương thức thủy bộ kết hợp, đường hàng không hay đường biển,…
Các dịch vụ khác

Vận tải đường bộ
Vận tải đường bộ

BSL có đội ngũ gồm đa dạng phương tiện như xe kéo container, xe tải bồn, các loại xe từ phổ thông đến đặc biệt và vận chuyển các tuyến sang các nước làng giềng (Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia và ngược lại).